Advokathjelp til trygd

Mine rettigheter fra NAV

Trygd er en offentlig forsikring. Obligatorisk trygd kalles gjerne folketrygd og er hjemlet i Folketrygdloven. I folketrygden ligger bl.a.: alderstrygd, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, sykepenger, samt stønader til f.eks. bilkjøp for funksjonshemmede, overgangsstønad, attføringshjelp og attføringspenger/rehabiliteringspenger m.m..

 

Folketrygden i Norge er en folketrygdordning, det vil si en obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning som omfatter alle personer bosatt i Norge. Folketrygden skal gi økonomisk hjelp ved sykdom, skader og legemsfeil, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alderdom, uførhet, enslig forsørgeransvar, dødsfall og tap av forsørger.

 

Folketrygden dekker dessuten utlegg til medisinsk behandling og rehabilitering og til yrkesmessig attføring, det vil si tilbakeføring til arbeidslivet.

 

”Norge er verdens beste velferdsland” – enig?

 

Har du problemer med NAV?

 

Trenger du hjelp til å klage på et avslag eller en ytelse du ikke mener er tilstrekkelig?

 

Problemer med NAV kan gi deg store påkjenninger.

 

Vi kan hjelpe deg med å søke eller klage på vedtak, og kanskje oppfyller du vilkårene for fri rettshjelp? 

 

Ta kontakt så skal vi hjelpe deg så du får de ytelsene du har krav på! Les mer på AdvokatenHjelper.no.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut